Projelerin tamamının proje yönetim sistemleri ile tek bir yerde toplanması, eski projelerin arşivlenmesini sağlarken bir taraftan da yapılacak benzer projeler için öngörüde bulunma avantajını sunar. Yani daha önce benzer bir projeyi ne kadar sürede tamamlamışsınız, ne kadar harcama yapmışsınız, kaç kişi çalıştırmışsınız gibi detaylı bilgiler, proje yönetim sisteminde saklı kaldığı için veri analizi kolaylaşmaktadır.

Proje yönetiminde süreç analizi projelerin sağlıklı yürütülebilmesi ve başarıyla tamamlanması açısından çok önemlidir. Süreç analizinde; proje yönetimi esnasında yaşanan sorunlar, verimli olmadığı düşünülen çalışmalar, maliyetler, iş gücünün tekrar gözden geçirilerek proje sürecinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu analizin yapılabilmesi için de projelerin tamamıyla ilgili bilgilerin tek bir yerde toplanabilmesi, raporlar alınabilmesi gerekmektedir. Örneğin; proje aşamaları ile ilgili verilen görevler, zamanında tamamlanmıyorsa ve bir sonraki sürece geçilemiyorsa proje ekibinizle ilgili bir revizyon yapma olanağı sağlar. Ya da proje çalışmalarında hedeflenen parametrelere ulaşılamıyor ve bir sorun çıkıyorsa, hedeflere ulaşmak için gerekiyorsa şartlar iyileştirilebilir. Böylece verimlilik artar ve proje aşamaları aksamadan tamamlanabilir.

Proje Yöneticileri Proje Yönetim Sistemiyle Süreç Analizini Kolay ve Hızlı Yapıyor

Proje yöneticileri, proje geliştirme ve yönetimi yazılımlarını tercih ederek süreç analizlerini kolay bir şekilde yapabilir ve programın sunduğu verilerle projeye yön verme fırsatı bulabilirler. Projenin sonuna geldikten sonra neden başarıyla tamamlanmadığını sorgulamak bir işe yaramayacaktır. Bir projenin başarısız olma riskini ortadan kaldırmak ve boşa harcanacak maliyetleri minimuma indirmek adına analiz ve raporlar çok değerlidir.

Proje yöneticileri aslında aynı zamanda proje analistidir. Projenin her detayına hâkim olan yöneticiler, proje sürecindeki ilerleyişi, değişkenleri gerçek zamanlı olarak proje yönetimi sistemlerinde görebilmelidir. Proje yönetimi sistemlerinde sunulan veriler ve raporlar, proje yöneticilerinin analistlik sorumluluğunu da en iyi şekilde yerine getirmesine yardımcı olur.

Proje yönetimi sistemlerinin içinde yer alan raporlar; proje kaynaklarının nasıl kullanıldığı, projenin ilerlemesi, proje bütçesinin ne kadarının kullanıldığı, proje ekibinin performansı hakkında birçok veri sunduğu için düzenli proje analizi yapma imkânı verir. Böylece işinizi şansa bırakmadan düzenli analiz ve değerlendirmelerle projenin başarıyla tamamlanması için gerekli çalışmayı yapmış olursunuz. 

Proje Yönetim Sistemleri ile Projelerinizi Başarıyla Tamamlayın

Projelerin belli bir zaman diliminde tamamlanması hedeflenmektedir. Aksi takdirde projenin uzaması demek zaman maliyetine bağlı olarak öngörülen bütçenin üstüne çıkmak demektir. Çünkü sürenin uzaması daha fazla maliyet, daha fazla iş gücü kullanma anlamına gelir. Bu sonuçları düşündüğümüzde proje planlamanın ve süreç analizinin ne kadar elzem olduğunu görüyoruz. Bu yüzden firma yöneticilerinin, projelerin başarılı bir şekilde zamanında tamamlanması için proje yöneticilerini proje yönetimi sistemiyle desteklemeleri gerekmektedir. Firmaların satış hacmini artıracak projelerin yönetiminin yazılımsız yapılması düşünülemez. Aslında firmanızın geleceğine yatırım yapmış oluyorsunuz. Gelecekte firmanızı tüm dünyanın bilmesini istiyorsanız, sektörünüzde ilklerin altına imza atmak istiyorsanız projelerinizin yönetimi aşamasında mutlaka proje yönetim sistemini kullanmanız gerekmektedir.